Προσθετικές Εργασίες (Prosthetics)


Προσθετικές Εργασίες (Prosthetics)

Σκοπός τους είναι η αποκατάσταση αισθητικά και λειτουργικά του στόματος καλύπτοντας περιοχές που έχουν χαθεί φυσικά δόντια.

Τέτοιες προσθετικές εργασίες είναι οι στεφάνες (θήκες) και οι γέφυρες που περιλαμβάνουν πολλά δόντια (ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις), καθώς και οι μερικές και οι ολικές οδοντοστοιχίες, που είναι προθέσεις που μπαίνουν και βγαίνουν (κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις).