Εμφυτεύματα (Implants)


 

Εμφυτεύματα (Implants)Τα εμφυτεύματα αποτελούν την σύγχρονη προσέγγιση προσθετικής αποκατάστασης. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι αναπαριστούν κατά το δυνατόν τα φυσικά δόντια, αφού ενσωματώνονται στο οστό, δημιουργώντας μια «τεχνητή ρίζα» έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί μια ακίνητη προσθετική εργασία.

Τοποθετούνται σε νωδές περιοχές (περιοχές που υπάρχουν ελλείψεις δοντιών), η τοποθέτησή τους είναι απλή και προσδίδουν άψογο αποτέλεσμα και ικανοποίηση στον ασθενή. Χάρη σε αυτά ουσιαστικά καταργούνται (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) τα κινητά μηχανήματα (μερικές οδοντοστοιχίες) ή ακόμα και οι ολικές οδοντοστοιχίες. Επίσης παύει να είναι αναγκαίος ο τροχισμός γειτονικών δοντιών, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις κατασκευής μιας συμβατικής γέφυρας.