Τοποθέτηση εμφυτεύματος στην περιοχή του πλάγιου τομέα με οστικό έλλειμα


Τοποθέτηση εμφυτεύματος μετά την αφαίρεση νεογιλού δοντιού στη θέση ελλείποντος κυνόδοντα


Εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη  - αποκατάσταση κεντρικού τομέα